Konkurs për vitin shkollorë 2019/2020

L A J M Ë R I M

Në bazë të konkursit të shpallur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës – Shkup për vitin shkollorë 2019-2020, Komisioni kryesor në Gjimnazin “Negotinë” – Negotinë në mbledhjen e mbajtur në muajin Prill të vitit 2019 solli këtë vendim për:

SHPALLJE TË KONKURSIT

Intern për regjistrimin e nxënësve në vitin e parë për vitin shkollorë 2019 – 2020.
Në vitin e parë do të formohen gjithsejt 4 paralele të Gjimnazit dhe 1 paralele për drejtimin Ekonomiko – juridik dhe i tregtisë (teknik i ekonomisë).
Për pranimin e nxënësve në vitin e parë minimumi i pikave për regjistrim do të jetë 60 pika.

SHMK”Negotinë” – Negotinë

KANDIDATËT TË CILËT KONKUROJNË PËR REGJISTRIMIN NË VITIN E PARË, DUHET TË DORËZOJNË KËTË DOKUMENTACION:

1. Fletparaqitje me 100 denar pulla administrative.
2. Dëftesat orgjinale prej klasës VI deri IX.
3. Çertifikatën e lindjes nga libri i amzës i të lindurve.
4. Diploma nga garat shtetërore dhe ndërnacionale (nëse kanë)
5. Nxënësit të cilët arsimin fillorë e kanë kryer në shtetet e jashtme mund të regjistrohen me dokumente të nostrifikuara ose vërtetim.

AFATI I I KONKURIMIT

Pranimi i dokumenteve të viteve I (para) prej orës 08:00 deri 16:00

• Më 17 qershor 2019 dita e hënë
• Më 18 qershor 2019 dita e martë
• Më 24 qershor 2019 dita e hënë
• Më 25 qershor 2019 dita e martë
• Më 01 korik 2019 dita e hënë

• Vërejtje: Fletparaqitjet mundet të meren në shkollë!