Mësimi Online

Kujdes: Të gjitha materialet janë në formatin PDF, për hapjen e tyre nevojitet programi Adobe Reader

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi – Izlifete Jashari

Gjuhë shqipe dhe letërsi – Elma Mehmedi

Gjuhë Angleze – Lejla Fetai

Gjuhë Maqedone – Gjimnaz

Gjuhë Maqedone – Ekonomike

Matematikë – Florime Hamidi

Matematikë – Vjollca Dervishi

Matematike – Ekonomike

Kimi

Biologji

Histori – Jeton Ameti

Histori – Nijar Veseli

Informatikë, Teknologji informatike, Gjuhët programore

Fizikë

Gjeografi

Bazat e Biznesit – Viti i I

Biznes dhe Sipërmarrje – Fatmir Rakipi

Biznes dhe Sipërmarrje – Razije Bajrami

Ekonomi

Menaxhment – Fatmir

Menxhment – Elmedina

Punë Afariste

Mësimi praktik – Ekonomi

Sociologji

Filozofi

Kontabilitet – Ekonomike

Komunikim Afarist – Ekonomike

Art Muzikor

Hyrje në drejtësi

Bazat e së drejtës