Gjuhë Maqedone – Gjimnaz

Viti I

Можен начин

Словенска писменост за I година проф. Милена Костадинова

„ Панонски легенди “l година .проф.Милена Костадинова

С.в Кирил и Св. Методија l година.проф Милена Костадинова

Читање извадоци од Поучните слова “-Климент Охридски l година. проф. Милена Костадинова

Читање на Панонски легенди l година .Проф.Милена Костадинова

Св.Климент Охридски l година.Проф Милена Костадинова

Анализа на “Похвалното слово за св.Кирил”l година . проф.Милена Костадинова

Црноризец Храбар l год. проф. Милена Костадинова

 

Viti II

Notes_200325_120121_c8f

Глаголски конструкции со сум и има llгодина проф. Милена Костадинова

Извици II год.проф.Милена Костадинова

ПРЕДЛОЗИ II год про.Милена Костадинова

Прилози llгодина проф.Милена Костадинова

Сврзници llгодина проф. Милена Костадинова

 

Viti i III

Коле Чашуле III год.проф.Милена Костадинова

Црнила III год.проф.Милена Костадинова

Село зад седумте јасени lll год.Проф.Милена Костадинова

Славко Јаневски IIIгод.проф.Милена Костадинова

Избор од поезијата на С.Јаневски III год.проф.Милена Костадинова

Стале Попов IIIгод.проф.Милена Костадинова

Крпен живот III год.проф.Милена Костадинова