Kuadri arsimorë

Gjuhë shqipe dhe letërsi – Izlifete Jashari, Mirdie Etemi, Xhejlan Zulbeari

Gjuhë angleze dhe letërsi – Lejla Fetai, Fesal Imeri

Gjuhë maqedone dhe letërsi – Milena Kostandiova

Gjuhë frenge dhe letërsi – Osman Rexhepi

Matematikë – Vjollca Dervishi

Matematikë – Florime Hamidi

Informatikë, Teknologjia informatike, Gjuhë programore – Selajdin Latifi

Fizikë – Besarta Miniri, Beglije Qerimi

Kimi – Florije Jonuzi

Biologji – Nexhmi Ibrahimi

Sociologji, Filozofi, Logjike – Rijadin Bexheti

Art figurativ – Denis Haliti

Art Muzikor – Jeton Selimi

Gjeografi – Nijar Veseli

Histori – Jeton Ameti

Ed. Fizike – Elgadaf Bexheti, Behar Rexhepi

Fillet e së drejtës – Alije Selimi

Biznes, Menaxhment, Ekonomi – Fatmir Rakipi, Elmedina Kamberi, Razije Bajrami

———————————————————————————

Drejtori – Rexhep Rexhepi

Zv. Drejtor – Mabere Saliu

Sekretare – Gjilimsere Demiri

Psikologe – Meleat Saliji

———————————————————————————