Kuadri arsimorë

 
 

Gjuhë shqipe dhe letërsi – Izlifete Jashari – email: (i.jashari@shmk-negotine.edu.mk)

Gjuhë shqipe dhe letërsi – Zurjeta Saliu – email: (z.saliu@shmk-negotine.edu.mk)

Gjuhë angleze dhe letërsi – Lejla Fetai – email: (l.fetai@shmk-negotine.edu.mk)

Gjuhë angleze dhe letërsi – Fesal Imeri – email: (f.imeri@shmk-negotine.edu.mk)

Gjuhë maqedone dhe letërsi – Milena Kostandiova – email: (m.kostadinova@shmk-negotine.edu.mk)

Gjuhë frenge dhe letërsi – Osman Rexhepi – email: (o.rexhepi@shmk-negotine.edu.mk)

Matematikë – Vjollca Dervishi – email: (v.dervishi@shmk-negotine.edu.mk)

Matematikë – Florime Hamidi – email: (f.hamidi@shmk-negotine.edu.mk)

Informatikë – Selajdin Latifi – email: (s.latifi@shmk-negotine.edu.mk)

Fizikë – Rrahim Musliu – email: (rr.musliu@shmk-negotine.edu.mk)

Kimi – Florije Jonuzi – email: (f.jonuzi@shmk-negotine.edu.mk)

Biologji – Refet Asani  – email: (r.asani@shmk-negotine.edu.mk)

Sociologji, Filozofi, Logjike – Rijadin Bexheti – email: (r.bexheti@shmk-negotine.edu.mk)

Art figurativ – Denis Haliti – email: (d.haliti@shmk-negotine.edu.mk)

Art Muzikor – Jeton Selimi – email: (j.selimi@shmk-negotine.edu.mk)

Gjeografi – Bujamin Emini  – email: (b.emini@shmk-negotine.edu.mk)

Histori – Jeton Ameti – email: (j.ameti@shmk-negotine.edu.mk)

Ed. Fizike – Elgadaf Bexheti – email: (e.bexheti@shmk-negotine.edu.mk)

Ed. Fizike – Amir Veliu – email: (a.veliu@shmk-negotine.edu.mk)

Gjuhë latine – Fesal Imeri – email: (f.imeri@shmk-negotine.edu.mk)

Fillet e së drejtës – Mahir Fetai – email: (m.fetai@shmk-negotine.edu.mk)

Biznes, Menaxhment, Ekonomi – Fatmir Rakipi – email: (f.rakipi@shmk-negotine.edu.mk)

———————————————————————————

Drejtori – Rahim Kasami – email: (r.kasami@shmk-negotine.edu.mk)

Sekretare – Gjilimsere Demiri – email: (gj.demiri@shmk-negotine.edu.mk)

Psikologe – Meleat Saliji – email: (m.saliji@shmk-negotine.edu.mk)

———————————————————————————

Emaili i shkollës – email: (info@shmk-negotine.edu.mk)

 
Translate »